Dette omfatter blant annet:

  • Forhold knyttet til planlegging
  • Organisering, prosjektledelse og -styring
  • Anskaffelsesprosedyrer
  • Involvering og involveringstidspunkt
  • Entrepriseformer, kontraktsmekanismer og innovasjon
  • Forhold knyttet til marked
  • Internasjonale erfaringer

Forskning

Ferjefri E39 åpner for unik forskning og etablering av sterke fagmiljøer. Om lag 50 doktorgrader eller post doc-prosjekter er nå i gang. 

Kontakt

Delprosjektet blir koordinert av Veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen, Vegdirektoratet.
Leder av delprosjektet er Paulos A. Wondimu.