Ferjefri E39 kartlegg om det er teknologisk muleg å krysse dei breie og djupe fjordane på Vestlandet. Her er nokre animasjonar som illustrerer korleis det kan gjerast.

FERJEFRI E39 

 (Statens vegvesen/Vianova/Baezeni, mai 2017)

FERJEFRI E39 - kort versjon 

(Statens vegvesen/Vianova/Baezeni) juni 2017)

Romsdalsfjorden

(Statens vegvesen/Rambøll, mai 2018) 

Ferjefri E39 - Kristiandsand vest- Mandal øst (Nye veier)

Flerspenns hengebru med flytende tårn – Bjørnafjorden 

 (Statens vegvesen/Vianova/Baezeni, oktober 2017)

ROGFAST - Nå starter vi! 

(Statens vegvesen/Headspin communication, juni 2017)

SULAFJORDEN

(Statens vegvesen/SWECO/Rambøll, april 2017)

To tidlegare versjonar, Først ein kort versjon:

 

(Statens vegvesen/SWECO/Rambøll, 2016)

 

Så den litt lengre versjonen:

  

(Statens vegvesen/SWECO/Rambøll, 2016)

SOGNEFJORDEN

Først ein kort versjon

 ( Statens vegvesen/Aas-Jakobsen/Vianova/Baezeni, april 2013)

Og så ei litt lengre utgåve

 (Statens vegvesen/Aas-Jakobsen/Vianova/Baezeni, april 2013)