Fri bruk av illustrasjonene er tillatt, under forutsetning av korrekt kreditering. Kilde er oppgitt under hver enkelt illustrasjon.

Illustrasjoner finnes også i Imageshop: 
Region vest
Region midt

 

Illustrasjoner fra Sulafjorden finner du her.