Forskerpresentasjoner 

Over 50 forskere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Stavanger og Chalmers tekniska högskola er tilknyttet Ferjefri E39-prosjektet. Forskerne presenterer sine prosjekter i live webinar med jevne mellomrom.Du er velkommen til å følge webinarene på Skype. For å delta på webinarene, logg deg på Skype for business (samme Skype-link hver gang). 

Teknologidagene 2019 

På årets Teknologidager var to hele dager viet til transportmodeller, reisevaner, areal og ringvirkninger av samferdselsprosjekter.

I tillegg arrangerte vi konferansen  "Coastal Highway Route E39- Extreme bridges in marine environment"  i samarbeid med Norsk betongforening. Presentasjoner fra konferansen.