Samlingen rettet seg mot PhD-kandidater som er direkte eller indirekte knyttet opp mot prosjektet Ferjefri E39, samt deres veiledere og andre som er nysgjerrige på den nye kunnskapen som utvikles. Dette gjaldt i hovedsak kandidater fra NTNU i Trondheim, Chalmers i Gøteborg og Universitetet i Stavanger.

Programmet for samlingen var to-delt. Innledningsvis startet vi med noen korte presentasjoner av PhD-prosjekter som er i oppstartsfasen. Deretter gikk vi mer i dybden noen prosjekter oppgaver, hvor det var åpent for innspill og diskusjoner. Samlingen viste mangfoldet i forskningsprosjektene, og gav studentene en arena for å møtes. Samlingen foregikk på engelsk, og presentasjonene er derfor på engelsk.

Forskning som en komponent når vi planlegger bygging av ekstreme strukturer

Korte presentasjoner av pågående arbeid

Presentasjoner av resultater

Avslutning