Mirzanamadi har doktorgrad fra Chalmers tekniska högskola i Gøteborg, og prosjektet hans handlet om å utnytte solenergi for å sikre isfrie veier ved hjelp av et såkalt «Hydronic heating pavement» (HHP) med lav temperatur. Et rørsystem i veidekket sørger for tilstrømning av væske, for eksempel vann. Om sommeren høster veien inn solenergi som lagres, dermed reduseres temperaturen på veien. Om vinteren føres energien tilbake til HHP-systemet for å varme opp veien og sikre at snø og is smelter.

 En skjematisk fremstilling av HHP-systemet:

 

Raheb Mirzanamadi illustrasjonRaheb Mirzanamadi illustrasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag jobber han som konsulent for ÅF Infrastructure i Gøteborg, hvor han har ansvaret for veidesign og isfrie veier.
Les artikkelen ÅF rekryterar expert på isfria väger. 

Overførbart til mange områder

– I doktorgradsarbeidet mitt konsentrerte jeg meg om isfrie veier, men teknologien og metodikken jeg har utviklet kan overføres til mange andre bruksområder som for eksempel buss-stasjoner, sykkelveier og flyplasser. Kort oppsummert er HHP-systemet en miljøvennlig løsning som bruker fornybar energi for å kunne regulere temperaturen i en infrastruktur.

Du kan lese mer om Mirzanamadis doktorgradsprosjekt på Vegvesenets nettsider. 

Mirzanamadi forteller at han vært involvert med arbeidet med å utvikle et isfritt landingsfelt for helikopter sammen med Politiets nasjonale beredskapssenter.

– Jeg bruker min ekspertise for å beregne og designe et HHP-system for et landingsfelt for helikopter. HHP-systemet er koblet til et geotermisk lagringssystem. Hensikten med prosjektet er å holde overflatetemperaturen på landingsfeltet høyere enn 0 °C. På denne måten kan man sikre at landingsfeltet er isfritt om vinteren, forklarer Mirzanamadi.

 

Prosjektet illustrert: 

 

Raheb Mirzanamadi illustrasjon Raheb Mirzanamadi illustrasjon

 

 

 

 

 

Kan bli aktuelt på norske veier i fremtiden

Om sommeren er veidekket utsatt for høy varme, noe som kan føre til slitasje og økt behov for vedlikehold. Om vinteren kan glatte veier føre til redusert fremkommelighet og økt risiko for uhell.

-HHP-systemet er et system som benytter fornybar energi som kan sikre isfrie veidekker og dermed redusere behovet for grusing og salting av veiene som er skadelig for miljøet. Dette systemet kan være aktuelt for flere veistrekninger eller brudekker i Norge, avslutter han.