FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Hvordan kan innovasjon bidra til å oppnå bærekraftmålene? 

Bærekraftmål nummer 9 handler om bærekraftig infrastruktur: "Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon". 

E39-forskerne fra henholdsvis NTNU, Universitetet i Stavanger og Chalmers fikk i oppgave å presentere sine prosjekter, og forklare hvordan forskning og innvoasjon kan bidra til å innfri de globale bærekraftmålene som er uttrykt i FNs bærekraftmål. 

Bærekraftmål nummer 9 sier følgende: 

Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere.Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.

Her kan du lese mer om FNs bærekraftmål. 

Her kan du se forskernes presentasjoner av forskning og globale bærekraftsmål 

 

Gruppe 1

Alexander Hellervik, Peter Nilsson, Dragan Sekulić, Weizhi Wang og Etienne Cheynet. 

 

Gruppe 2

Jungao Wang, Nicolò Daniotti, Ashenafi Yifru, Zhenhua Sun og Thomas Viuff. 

 

Gruppe 3

Sabina Karacic, Yanyan Sha, Martin Kristoffersen, Govindan Induchoodan og Babak Ebrahimi. 

 

Gruppe 4

Mitja Papinutti, Chavin Nilanga Naotunna, Maria Taljegård og Ibuki Kusano. 

 

Gruppe 5

Paulos Wondimu, Raheb Mirzanamadi og Bernardo Costa.