– Konflikter på grunn av manglende samarbeid og kommunikasjon er nærmest normen i en bransje som stadig blir mer kompleks. Jeg har studert eksisterende teori, samt gjennomført intervjuer her i Norge og internasjonalt, sier han.

Gjensidig tillit gir vellykkede resultater

Tadayon har identifisert at effektiv kunnskapsoverføring og åpen kommunikasjon mellom prosjektdeltakere gir gjensidig tillit, som igjen kan føre til vellykkede resultater.
– Kontrakten er viktig, men den alene er ikke nok. Effektiv kunnskapsoverføring og åpen kommunikasjon må til for å få vellykkede resultater, forklarer han.

Valg av gjennomføringsmodell har stor betydning

I mange land er det en relativt ny ambisjon å velge modeller som fremmer samarbeid i bygg- og anleggsprosjekter. Tadayon forklarer at valget av modell påvirker både produktiviteten og effektiviteten i et prosjekt. Valg av gjennomføringsmodell (Project Delivery Model - PDM) er dermed en viktig suksessfaktor.

Har utredet to gjennomføringsmodeller

Tadayon har valgt å konsentrert seg om to relasjonelle gjennomføringsmodeller, henholdsvis «partnering» og «allianse». «Partnering» kjennetegnes ved å være mer preget av holdninger enn formelle kontraktsregler, mens «allianse» kjennetegnes av formelle kontraktsregler. Tadayon har utredet hvordan disse to modellene er bygget opp, slik at beslutningstakere, forskere og utøvere kan forstå dem og være bedre i stand til å velge modell. I sin avhandling forklarer han inngående hvilke elementer som benyttes for å oppnå de ønskede effektene.

– Min studie hevder at ulike modeller kan lære av hverandre, og at man kan kombinere elementer fra ulike modeller og dermed skreddersy en egen modell for sitt unike prosjekt. Hvilken modell eller hvilken kombinasjon som skal velges er et spørsmål som må vurderes nøye. Jeg har ryddet i forvirringen ved å undersøke elementene disse to relasjonelle modellene bygget opp av, og hvordan de praktiseres i bygg- og anleggsprosjekter. I tillegg identifiserer jeg egenskaper ved prosjekt som har betydning for valg av prosjektleveransemodell.

– Er det mulig å unngå konflikter i byggebransjen?
– Ja, det er mulig, blant annet ved å i større grad tilpasse kontraktene til hvert enkelt prosjekt, konkluderer Tadayon.

Tadayon har nylig forsvart doktorgradsavhandlingen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Institutt for bygg- og miljøteknikk.

Tittelen på doktorgradsavhandlingen er: «A new look toward relational project delivery models».