Josef Johnsson fra Chalmers er i sitt prosjekt «Safe and ice-free bridges using renewable thermal energy sources» i gang med å teste hvordan man ved å bruke tilgjengelige energikilder kan få veger uten trafikkfarlige variasjoner i føreforhold året rundt.

- Som vi vet er vinterføre farlig, så prosjektet mitt skal bidra til å øke trafikksikkerheten, men ikke minst, så er det mer miljøvennlig å erstatte salting og grusing med fornybare energikilder, forklarer Johnsson. Salting og grusing nære vann er spesielt truende for miljøet, da forurensningen forstyrrer økosystemet og drikkevannskildene, sier han. Eksempler på fornybar energi som kan brukes er solenergi som kan høstes og lagres året rundt, avfall fra industri, og oppvarmet vann.

Naturlige energikilder 

- Mitt prosjekt handler om å bruke kjent teknologi for oppvarming av fortau og veier på bruer (hydraulisk teknikk). I mitt prosjekt forsker jeg på hvordan man ved å bruke såkalte borehullslager/geoenergilager kan lagre energi som så pumpes opp ved behov. Plastrør skal graves ned med 10 centimeters avstand, og oppvarmet vann vil så sirkulere i disse rørene og holde asfalten i veibanen isfri på vinterstid, forklarer han. Per i dag er denne metoden kun egnet på korte bruer på E39, fordi det øker tyngden på brua.

Johnsson har bygget en fullskala veistrekning for testing i Østersund, hvor han skal teste ulike overflateløsninger, og ulike typer fornybar energi. Nå skal jeg teste og samle data, og så skal vi gjennomføre nødvendige utbedringer og justeringer for å se hva som kan fungere på bruer, utdyper han. Prosjektet mitt er aktuelt for alle bruer i land med kjølig klima, men det er spesielt interessant å se på om metoden kan brukes på vestlandet i Norge som har milde vintre, sier han.

- Jeg gleder meg veldig til vinter og snø, og håper på to kalde vintre nå, slik at jeg kan få testet prosjektet mitt. Alle som har lyst til å lære mer er velkomne til Østersund, avslutter han.

Testanlegget ble åpnet i mars 2018: her kan du lese om testanlegget. 

Her kan du se en video fra teststrekningen hans i Østersund

Hvis du ønsker å vite mer om prosjektet kan du lese artikkelen hans:

Anti-icing of road surfaces using Hydronic Heating Pavement with low temperature