Kartet ble laget i desember 2019, basert på data hentet fra Godsundersøking for Vestlandet (2018).

Interessant også for næringslivet

- Kartet kan være av interesse for alle som driver med planlegging av transport, men også for næringsliv langs strekninger hvor det er mye godstrafikk, sier Cathrine Helle-Tautra i Statens vegvesen.

Her finner du det interaktive kartet. 

 Hun påpeker at man ved å klikke seg rundt i kartet får oversikt både over hvor stor godstrafikk det er på de ulike strekningene, og hvor flest velger å utføre døgnhvile.

Her finner du mer informasjon om kartlegging av «Gjennomført døgnkvile for godstransport»

 Den store godsundersøkelsen for Vestlandet ble gjennomført av Asplan Viak og NORCE på oppdrag fra Statens vegvesen i 2018. I løpet av 48 timer ble det gjennomført 13 000 intervju, og samlet inn data fra havner og jernbaneterminaler for å kartlegge flyten av gods mellom øst og vest i landet.

Les hele Godsundersøking for Vestlandet. 

Døgnhvile og ukehvile reguleres av et felles europeisk regelverk og registreres ved hjelp av fartsskrivere i kjøretøyet. 

Mer informasjon om kjøre- og hviletid finner du på vegvesen.no.