Beregning av samfunnsnytte, presentasjon av resultatene fra den store godsundersøkelsen på Vestlandet og teknologiutvikling for lange broer er tema for Ferjefri E39-konferansene i år.

Lønnsomt for hele landet

– Om noen tror at Ferjefri E39 er et prosjekt som kun angår Vestlandet tar de feil, en utbedret og ferjefri E39 vil gi stor samfunnsgevinst for hele Norge, fastslår prosjektleder Kjersti Kvalheim Dunham.

Hun forklarer at prosjekter med størst nytte prioriteres først, og at vi kan få en ferjefri strekning mellom Kristiansand og Bergen før 2035, og ferjefri Førde-Trondheim innen 2045. Siste del over Sognefjorden blir ferdig i 2050.

Prosjektet jobber også med metodikk for å beregne mernytte av samferdselsprosjekter,  arbeidsmetoden presenteres på Teknologidagene tirsdag 30. oktober og onsdag 31. oktober.

– Vi knytter byer og tettsteder på Vestlandet tettere sammen, ved at vi halverer reisetiden mellom byene og på hele strekningen. Utviklingen av bosetningssteder og arbeidsmarkeder er en like stor bi-effekt av prosjektet. I tillegg knyttes Norge tettere til Europa via Kristiansand- Hirtshals, sier Dunham.

Presentasjon av Godsundersøkelse for Vestlandet

– Vi har oppdatert Godsundersøkelse for Vestlandet 2013 med en ny undersøkelse i år. Formålet med undersøkelsen var å skaffe bedre kunnskap om godsstrømmer herunder mengde og type gods, lastbærere og ruteinformasjon. Data fra undersøkelsen skal analyseres i et nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv. 

Godsundersøkelsen vil gi oss god innsikt i hvilke området som har størst gevinst av utbedret og ferjefri E39. Tidlige resultater viser at godstransporten blir billigere, selv medregnet bompenger, understreker Dunham.

Teknologiutvikling for lange broer

Torsdag 1. november holder vi en konferanse som handler om teknologiutvikling for lange broer.

– Vi skal løse utfordringer som ingen har gjort før, blant annet å bygge hengebru som er lenger enn to kilometer. For å løse alle utfordringene; fjordkrysninger, klimalaster (vind, bølger, strøm), energieffektivitet, miljøaspekter, sikkerhetsaspekter, konstruksjonsutfordringer med mer, har vi startet et omfattende forskningsprogram med over 50 PhD- og post.doc forskere.

– Vi kommer til å presentere ferske forskningsresultater på broteknologikonferansen. Den mest aktuelle broen akkurat nå er utviklingen av et konsept for kryssing av Bjørnafjorden i Hordaland, som skal krysses ved hjelp av en flytende bru. Fjorden er cirka fem kilometer bred, og vil knytte Bergen, Haugesund og Stavanger nærmere hverandre. Dagens ferje tar cirka 40 minutter (ventetid kommer i tillegg), med flytebru vil det ta 11 minutter med bil å krysse fjorden, avslutter Dunham.

Hold av datoene nå! 30. og 31. oktober og 1. november.

Program Ferjefri E39 30. oktober

Program Ferjefri E39 31. oktober

Program Ferjefri E39 1. november

Vi håper at du kommer til Trondheim!

Mer informasjon om Teknologidagene 2018.