Metoden egner seg i komplekse prosjekter. 

Valg av leverandør er kritisk

Ferjefri E39 er vårt største samferdselsprosjekt noensinne, og cirka 55 ph.d- kandidater og post.doc-forskere ser på ulike problemstillinger knyttet til prosjektet.

– Nå har vi en fersk oppsummering som viser at konkurransepreget dialog er den metoden som sikrer best kvalitet på lang sikt, og derfor ønsker vi i ta metoden i bruk. Hvis vi ikke har godt nok grunnlag når vi velger leverandør kan det få store konsekvenser både samfunnsmessig og økonomisk, fastslår Dunham.

Forskerne som har skrevet artikkelen “Competitive dialogue in Norwegian public infrastructure projects” (Paulos Abebe Wondimu, Jardar Lohne og Ola Lædre) har sammenlignet 6 ulike samferdselsprosjekter i Norge som har benyttet seg av metoden konkurransepreget dialog.

Funnene blir presentert på den åpne forsknings/Ph.d-dagen mandag 23. oktober i regi av Ferjefri E39 under Teknologidagene i Trondheim.

Hva er konkurransepreget dialog?

Konkurransepreget dialog skiller seg fra andre anskaffelsesmetoder ved at man kommer i dialog med leverandørene i en tidlig fase, og dermed får bedre mulighet til å forklare hvilke problemstillinger man har. Det gjør at vi kan få nytte av kompetansen i markedet til å finne de beste tekniske løsningene Dette gjør man før man utformer anbudskonkurransen.

– Konkurransepreget dialog innebærer at vi kan snakke med tilbyderne, og diskutere de tekniske løsningene. Det gjør at vi får bedre anskaffelser som markedet er forberedt på og forstår omfanget av. På denne måten sikrer vi at oppdragsgiverne skjønner hva vi er ute etter, og i større grad kan tilby et helt skreddersydd opplegg, forklarer Dunham.

Forskningen viser at selv om konkurransepreget dialog er tidkrevende for både oppdragsgiver og leverandør, har vi dokumentasjon på at metoden er egnet for å sikre bedre kvalitet i leveransene, avslutter hun.

Vegvesenet har testet konkurransebasert dialog på flere vegprosjekter tidligere, blant annet på en delstrekning i prosjektet E6 Trondheim – Stjørdal, og på E6 Helgeland.

Les mer om Vegvesenets erfaringer med konkurransepreget dialog