Hovedmålet til Senter for Forskningsdrevet Innovasjon; SFI BLUES er å gjøre norsk industri i stand til å utvikle, bygge og drifte flytende konstruksjoner for fremtidens behov innen fornybar energi, havbruk og kystinfrastruktur.

Havet kan bidra med løsninger til mange av de globale utfordringene vi står ovenfor. Flytende havvind og flytende solkraftverk er lovende teknologier i omstillingen til et nullutslippssamfunn.

SFI Blues – “Floating structures for the next generation ocean industries”

Forskning ved SFI BLUES vil bidra til utvidelse av norsk havbasert industri og dermed øke dens robusthet og konkurranseevne til å bidra til å løse globale utfordringer.  

Havbasert akvakultur vil være en viktig kilde til sunn mat. Klimaendringer og mangel på landareal skaper behov for kystinfrastruktur for transport og for flytende byområder. Konstruksjonene som skal dekke disse behovene vil bli veldig forskjellige, men har mange felles utfordringer som det er viktig å samle nøkkelaktører om å løse. 

Vegvesenets bidrag

– I Vegvesenet jobber vi mye med å utvikle ny teknologi for fremtidens infrastruktur, mest på land, men også til havs. Norge er et land med mange bruer, og vi er i verdenstoppen med hensyn til utvikling og bygging av hengebruer og flytebruer. Vi  jobber stadig med å utvikle faget, og videreutvikling av beregningsmetodene for ulike former naturlaster som vind, bølger, strøm og dønninger er svært viktig i denne sammenhengen. Denne kunnskapen blir et viktig bidrag for SFI BLUES, og vi gleder oss til å bidra i dette nye, tverrfaglige senteret for forskningsdrevet innovasjon, sier Mathias Egeland Eidem, leder for Komplekse konstruksjoner i Statens vegvesen.

Mathias Egeland EidemMathias Egeland Eidem

 

 

 

 

 Nytt norsk industrieventyr?

SFI-sentrene har som mål å styrke norsk næringsliv, og «være en motor for omstillingen av Norge» , ifølge Anne Borg, rektor ved NTNU og Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

– Vi vet at når vi systematisk kobler næringsliv og forskning sammen så er dette gjerne starten på nye norske industrieventyr. Dette er gulloppskriften på hvordan vi bygger verdensledende næringsmiljøer. Høy tillit, korte avstander og systematisk samhandling mellom næringsliv og forskning er en god norsk verdiskapingsmodell, sier Bech Gjørv.

Les om Senter for Forskningsdrevet Innovasjon på nettsidene til Forskningsrådet. 

Stor faglig bredde

Forskningspartnere i senteret er SINTEF Ocean, SINTEF Industri, institutt for marin teknikk ved NTNU, Meteorologisk institutt og NGI.

Brukerpartnerne representerer hele verdikjeden fra teknologileverandører, rådgivende ingeniører, regelverk og sluttbrukere.

– Vi er selvsagt svært glade for denne tildelingen. Det viser at problemstillingene vi har adressert i tett samarbeid med industri er viktige for å løse de utfordringene vi står ovenfor både nasjonalt og globalt. Det sier Vegard Aksnes (SINTEF Ocean) som er leder for SFI BLUES.

– Vi er overbeviste om at den gode sammensetningen av partnere gjør at resultatene fra senteret vil ha stor påvirkning og bidra til grønn omstilling, sier han.