Seminaret "Design and construction of sustainable concrete structures: causes, calculation and consequences of cracks" bestod av presentasjoner av ulike forskningsprosjekter, alle knyttet til økt kunnskap om hvordan man kan forutsi sprekkdannelser i betongkonstruksjoner. 

Få mer informasjon

Her kan du lese utvidede sammendrag av alle forelesningene som ble holdt under seminaret. 

Du finner mer informasjon om betong og forskning innefor feltet på nettsidene til Nordic Concrete Foundation

Les mer i artikkelen Forbedrer metodene for å forutsi rissdannelser i betongkonstruksjoner.