Teknologidagene arrangeres av Statens vegvesen, og er en arena hvor Norges fremste fagmiljø fra næringsliv, forskningsinstitutter, offentlig forvaltning og akademia møtes for å diskutere nye forskningsresultater innen veg- og transportområdet. Se hele programmet for Teknologidagene. 

Her er noen av temaene som blir presentert på Ferjefri E39-konferansene:

  • Arbeidet framover mot neste Nasjonal transportplan (NTP)
  • Modeller for beregning av samfunnsgevinst
  • Ny metodikk for å beregne mernytte av samferdselsprosjekter
  • Presentasjon av resultater fra den store godsundersøkelsen 2018
  • Grensesprengende løsninger for å krysse brede og dype fjorder

– Vi ser fram til tre dager proppfulle av nyheter og spennende forskningsresultater, og vi håper at mange finner veien til Trondheim og årets Teknologidager, sier Kjersti Kvalheim Dunham, prosjektleder for Ferjefri E39.

Tre dager – to hovedtema

Dag én (30.oktober) handler om samfunnsøkonomiske beregninger, og strategiske grep og prioriteringer vi gjør i Ferjefri E39-prosjektet fram mot neste NTP. Vi skal kutte kostnader og gjøre de riktige prioriteringene for å sikre at vi realiserer målet om å knytte byene på Sørlandet og Vestlandet tettere sammen, forklarer Dunham.

Se program for tirsdag 30 oktober: Samfunnsøkonomiske beregninger og transportanalyser.

Dag to (31.oktober) handler om den store godsundersøkelsen på Vestlandet. Nasjonal transportplan har som mål å oppnå en mer miljøvennlig og effektiv godstransport.

– For å oppnå målene må vi har mer kunnskap om hvor transporten kommer fra, hvor den skal, hva godset er, og hvor mye gods som skal transporteres, sier Dunham. For å få oversikt over all gods som transporteres inn og ut av Vestlandet har Statens vegvesen gjennomført en omfattende godsundersøkelse og stoppet tungtrafikken og intervjuet alle sjåførene.

– Dette gjorde vi på alle fjelloverganger mellom øst og vest, på alle ferjene langs E39, på Fjordline og på en del andre ferjer, og på noen av våre egne kontrollstasjoner, sier Dunham. Hun tilføyer at i tillegg har Vegvesenet hentet inn statistikk og utført intervjuer på de store godsterminalene i havnene langs hele kysten fra Rogaland til Trøndelag. – Vi jobber med grundige samfunnsanalyser for å kartlegge hvordan bosettingsmønstre og industri skal få best mulig nytte av en utbedret og ferjefri E39, understreker hun.

Mer informasjon og program, onsdag 31. oktober: Samfunnsøkonomiske beregninger og transportanalyser. 

Dag tre (torsdag 1. november)  handler om fjordkrysningene i Ferjefri E39-prosjektet.

– Bruer knytter mennesker og byer tettere sammen, og vi har mange, spennende utfordringer som må løses for å kunne realisere å bygge bruer og tunneler over, under og gjennom vann, forteller Dunham. Ferjefri E39 handler om utbedring av hele E39, men det er fjordkrysningene våre som opplever mest internasjonal interesse, sier hun. For å løse alle utfordringene; fjordkrysninger, klimalaster (vind, bølger, strøm), energieffektivitet, miljøaspekter, sikkerhetsaspekter, konstruksjonsutfordringer med mer, har vi startet et omfattende forskningsprogram med 55 PhD- og post.doc forskere.

Mer informasjon og program for torsdag 1. november: Extreme bridges in marine environment. 

– Vi håper at mange finner veien til Trondheim, avslutter Dunham.

Meld deg på Teknologidagene 2018 

Her finner du det komplette programmet for Teknologidagene 2018. 

Praktisk informasjon og påmelding.