Under Teknologidagene i uke 43 arrangerer Ferjefri E39 tre konferanser innen transport- og samfunnsnytte og bru- og betongteknologi. Konferansene er i hovedsak 22. og 23. oktober og er i samarbeid med bransjen og andre enheter i Statens vegvesen. Påmeldingsfrist: 5. oktober. 

Unik arena

– Teknologidagene er noe jeg ser fram til hver høst, det er en unik arena for kunnskapsutveksling, gode faglige diskusjoner og ikke minst siste nytt innenfor samferdsels- og transportforskning, sier Kjersti K. Dunham, prosjektleder for Ferjefri E39.

Mer informasjon om Teknologidagene. 

Praktiske opplysninger om påmelding med mer.

Samfunnsnytte som tema i to dager

Tirsdag 22.10 og onsdag 23.10 kan du få dypere innsikt i ulike transportmodeller og beregninger av samfunnsnytte.

Du får lære mer om hvordan det er mulig å anslå mernytte av samferdselsprosjekter og hvilken betydning infrastruktur har for bosetting, næringsutvikling og bosettingsmønstre. I tillegg presenteres nye modeller for arealbruk, klima og miljø og fart- og drivstoffberegninger.

Litt mer om innholdet i de to dagene:

Tirsdag 22. oktober:

Morgen: Transportmodeller - Utviklingsprosjekter og bruken av andre modeller som input. 

Ettermiddag: Areal og netto ringvirkninger - Ferjefri E39

Onsdag 23. oktober

Formiddag: Reisevaner og verdsetting

Lær mer om grensesprengende bruteknologi

Onsdag 23. oktober foregår det parallelt en heldagskonferanse hvor Ferjefri E39 i samarbeid med Norsk betongdag inviterer til konferanse om grensesprengende bru- og betongkonstruksjoner.

Hele dagen: Grensesprengende bru- og betongkonstruksjoner (Extreme bridges in marine environment). 

– Du vil bli oppdatert om siste nytt om fjordkryssingsprosjektene i Ferjefri E39, i tillegg har vi mange spennende foredragsholdere fra utlandet, forteller Dunham. Hun nevner blant annet arkitektene bak verdens største undersjøiske restaurant, Under, Çanakkale-broen i Tyrkia og Hong Kong Zhuhai Macao-broen

I tillegg får du det siste fra Ferjefri E39 innen bruteknologi, og status i prosjektene langs E39.

Programmet vil i hovedsak være på engelsk. 

– Vegvesenet fyller hele uka med spennende konferanser, så det er mye spennende å velge mellom. Jeg gleder meg til å treffe masse flinke fagfolk, forskere, studenter og andre som er interessert i samferdsel, avslutter Dunham.

Kjersti Kvalheim Dunham (Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen)Kjersti Kvalheim Dunham (Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen)