Vegen er ei lenke på om lag 1,1 km i Fjellvegen og Hafstadvegen, frå rundkjøringa ved Storehagen bru og fram til rundkjøringa ved REMA 1000. Vegen på strekninga vil bli opprusta med sykkelfelt, samt fortau på deler av strekninga. Det vil bli gjennomført støytiltak langs heile strekninga. Prosjektet er førebels kostnadsrekna til 195 mill. kr. (2012).

Utarbeiding av reguleringsplan starta i desember 2015, bygging av tiltaket vil truleg starte i 2020. Område varsla ved planoppstart