For å erstatta dei to T-kryssa på Bergum vart det bygd ei ny rundkøyring med betre sikt og tilkomst. I tillegg ein undergang for fotgjengarar, og ny busslomme med universell utforming. 

Arbeidet tok til i mars 2017, og prosjektet var ferdig i juli 2018.