Du kan laste ned brosjyren i menyen til høgre.

Undervegs i prosjektet vil det kome fleire slike nærinfo i postkassene, med informasjon om framdrift, trafikkavvikling og andre tema som kan vere nyttige for dei som bur, jobbar eller besøker Førde.

Brosjyrene vil også innehalde namn og kontaktinformasjon til dei som har ansvar for planlegging og bygging av Førdepakken.