I krysset mellom E39 og fv. 609 er det etablert lysregulering og bygd høgresvingefelt på Halbrendsbrua, og langs fv. 609 frå Halbrendsbrua til Steinen er det bygd fortau.