Reguleringsplanen skal ligge ute til offentleg gjennomsyn frå 27.01.2017 til 10.03.2017.

Planforslaget tilgjengelig

  • som vedlegg til denne sida, sjå under «Last ned» og
  • på heimesida til Førde kommune

Reguleringsplanen vil vere grunnlag for eigedomsinngrep.

Merknad

Dersom du har merknad til planen skal den sendast til Førde kommune innan 10. mars 2017:

Møte

Informasjonsmøte om reguleringsplanen tysdag 28. februar 2017, kl. 19.00–21.00 i Førdehuset, Festsalen.
Eventuelle møte for å drøfte eigne tilhøve til planen kan avtalast.

Kontakt

Har du spørsmål kan du kontakte: