Tiltaket inngår i Førdepakken og legg til rette for samanhengande gang- og sykkelveg på vestsida av fv. 484 Vievegen.

IMG 2213 fv. 48 VievegenFv. 48 Vievegen Foto: Ingar Hals

Plandokument er tilgjengeleg

  • som vedlegg til denne siden, sjå under "Last ned",
  • på nettsiden Førde kommune kunngjeringar,
  • på Rådhuset i Førde og
  • og på biblioteket i Førdehuset

Merknader

Merknader sendast anten med vanleg post innen 8. september 2016 til:

Spørsmål

For spørsmål om planarbeidet kan de ta kontakt med: