• E39 xfv.509 Halbrendsøyra-Steinen: tysdag 23.august kl1900–21:00
  • Fv. 484 Vievegen, gang- og sykkelveg: tysdag 30.august kl1900–21:00

Kontordagar


Det vert også halde opne kontordagar i Førde Rådhus. Her blir det høve å kome til å komme med fleire spørsmål, og å drøfte detaljar.

  • E39 xfv.509 Halbrendsøyra-Steinen: Onsdag 24.august kl12:00–17:00, møterom Jølstra 4. etg.
  • Fv. 484 Vievegen, gang- og sykkelveg: Onsdag 31.august kl11:00–14:00, møterom Anga 4. etg.