Detaljregulering for E39 Fjellvegen og Hafstadvegen vart vedteken av Sunnfjord kommunestyre 30. april.

Les meir om planane her.