Oppstart for planlegging av bygginga av Årgård bru skjer i mai i 2013, mens selve bygginga starter opp i oktober 2014.

Bygging av Årgård bru i Namdalseid kommune er en del av Fv. 17-prosjektet.

Formålet med delprosjektet er å:

  • Få ei moderne bru som følger dagens standardkrav. Årgård bru ble bygd i 1944 og er for smal i forhold til dagens krav.
  • Få ei trafikksikker bru. Utforminga av vegen over brua har medvirket til alvorlige ulykker. Det er utglidninger av landkarene og bruas lager.

Kostnadene for ny bru og omlegginger på tilstøtende veg: 33,34 millioner kroner.

Reguleringsplan ble vedtatt i 2012.