Vedtatt reguleringsplan for Årgårdbrua.
Teknisk plan for Årgårdbrua.
Vedtak i kommunestyret. Reguleringsplanen ble vedtatt 3. mai 2012.
Melding om vedtak. Namdalseid kommune melder til Statens vegvesen at reguleringsplan ble vedtatt 3. mai 2012.
Melding om rettskraftig vedtak reguleringsplan. NVE fremmet innsigelse mot planen som ble vedtatt 3. mai 2012. Innsigelsen ble trukket og kommunestyrets vedtak fra 2012 ble 23. mai 2013 kjent rettskraftig.
Reguleringsplanforslag til fv. 17 Årgårdbrua til offentlig høring (Høringsfrist var  24. april 2012)