Utbedring og omlegging av fv. 17 gjennom Bangsundsvingene er et av delprosjektene i Fv. 17-prosjektet. Arbeidet gjøres 1,1 km sør for Bangsund sentrum. Fylkesvegen blir lagt i skjæringer og tunnel i fjellet mellom Jakobsvika og Kalvvika, og deretter tilknyttet dagens veg. Deler av eksisterende veg gjøres om til adkomstveg for fritidsbebyggelsen langs fjorden og turvei.

Formålet med delprosjektet er:

  • Bedre trafikksikkerhet.
  • Ivarta miljøhensyn.
  • Bedre framkommelighet.

Reguleringsplanarbeidene ble godkjent i mars 2013.

Prosjektet er en del av Fv. 17- prosjektet, et bompengeprosjekt, og forskuddsfinaniseres av Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Kostnadene på delprosjektet Bangsundsvingene: 95 millioner kroner (2015 - kroner).