Gang- og sykkelvegen vil knytte gang-/sykkelforbindelsen fra lokalsamfunn og skole til et lokalt friluftsområde i Namdalseid kommune. Mulig byggestart for gang- og sykkelvegen kan være 2016.

Delprosjektet Berre - Fallet er en del av Fv.17-prosjektet mellom Steinkjer og Namsos.

Hovedmålsettingen med prosjektet er:

  • Å forbedre trafikksikkerheten langs fv. 17.
  • Ivareta fremkommelighet, omgivelser og miljø langs strekningen på en best mulig måte.

Kostnadsramme for delprosjektet Berre - Fallet: 5 mill. kroner