Det er også behov for å redusere antall avkjørsler til fv. 17. I dag er det ikke eget tilbud til gående-/syklende på denne strekningen som har relativt stor trafikk med mye tungtrafikk. For å forbedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på fv. 17, bygger vi derfor ny gang-/sykkelveg, retter ut kurver og reduserer antall avkjørsler.

Delprosjektet Grøtmo - Namdalseid er endel av Fv.17-prosjektet mellom Steinkjer og Namsos.

Målet  med prosjektet er:

  • Å bedre trafikksikkerheten.
  • Sørge for bedre fremkommelighet.

Kostnadsrammen på delprosjektet er: 120 mill.kroner.