Arbeidet med reguleringsplanen startet sommeren 2013. Jfr. politiske føringer ble planarbeidet stoppet høsten 2014.