Reguleringsplandokumenter til høring, høringsfrist 21 november 2012.

Plandokumenter: