Betongbiler kjørte i skytteltrafikk mellom Steinkjer og Årgård bru i Namdalseid  fra kl. 05.00 i går morges. Arbeidet fortsatte frem til hele brua var ferdigstøpt klokka 22.00 i går.

Det er utstøpt ca. 750 kubikkmeter betong tilsvarende 1800 tonn, transportert på ca. 100 lastebiler.

Det var et betydelig antall personer i sving for å få et godt resultat. Entreprenør Norwegian Rock Group hadde 23 personer på to skift á 6 timer.

Dersom det regnes med alle som deltok i støpeprosessen så var det ca. 70 personer, inkludert kontrollører, sjåfører, arbeidere i betongproduksjonen og dem som sørget for matlaging på plassen.

Nybrua er 81 meter lang og åpnes for trafikk i slutten av oktober. Riving av gammelbrua og andre kompletteringsarbeid vil fortsette frem mot jul.

(Tekst og foto: Dieter Manka)