Brua, som ligger på fylkesveg 17. mellom Namdalseied og Sjøåsen, har vært åpen for trafikk siden 3. november. Den offisielle åpningen ble imidlertid markert den 11 i 11. klokken 11.11.

Det var den nye fylkesråden for samferdsel, Frode Revhaug, som klippet snora under den enkle markeringen.

-Nye Årgård bru er moderne og følger dagens standarkrav, sier prosjektleder Dieter Manka. Det gjør den naturligvis mer trafikksikker for trafikantene.

Brua er en 81 meter lang bjelkebru, med ti meters bredde.

I tillegg til brua, som er fundamentert på borete stålrørspeler, er det bygd 420 meter fylkesveg, 160 meter kommunal veg samt ny avkjørsel.

Pelene er boret ned på 62,4 meters dybde, dette er Norges dypest borede peler, og rekord så langt.

Idar Buknotten og Dagfinn Wie har vært byggeledere.

Statens vegvesen har utført oppdraget på oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.