Det blir ei enkel markering med ei kort stenging. Fylkesråd for samferdsel Frode Revhaug foretar den offisielle åpninga av brua. Byggelederne Idar Buknotten og Dagfinn Wie orienterer om arbeidet som er gjort.

Den nye brua er ei 81 meter lang bjelkebru. Den er ti meter bred.

- Trafikantene har nå fått ei moderne bru som følger dagens standardkrav. De får også ei trafikksikker bru, sier prosjektleder Dieter Manka.  

I tillegg til brua, som er fundamentert på borete stålrørspeler, har vi bygd 420 meter fylkesveg, 160 meter kommunal veg og ny avkjørsel.

Statens vegvesen utfører arbeidet på oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.