21. november var det en uhøytidelig markeringa av at gjennomslag i tunnelen. Fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen og avdelingsdirektør for Vegavdelinga i Nord-Trøndelag, Magne Steiner Malmo, takket arbeiderne for god innsats. Etter markeringa gjenstår en del sikringsarbeid rundt gjennomslaget.

- Arbeidet med å sikre sørenden starter til uka, opplyser anleggsleder for Johs. J. Syltern, Ivar Strand.

Samtidig renskes fjellet sør for tunnelen nå for jord og løsmasser. Her kommer det ei skjæring som blir 22 meter høy.
- Massene kjøres til Kalvvika, sier byggeleder Idar Buknotten.

Se video her.