Fylkesråd Tor Erik Jensens presentasjon for samarbeidskommunene i bompengesamarbeidet august-september 2014 finner du her.

Illustrasjonsvideo over fv. 17 Østvik - Sprova finner du her.

Illustrasjonsvideo over fv. 720 Malm finner du her.