Fv.17-prosjektet skal gi en helhetlig utbedring av vegen mellom Steinkjer og Namsos, samt en ny fylkesveg 720 til Malm.

Finansielt deles prosjektet i to deler: En del sør for Sprova, og en del nord for Sprova.

Sørdelen av prosjektet: Omfatter en stor omlegging av hele vegtraseen forbi Vellamelen og ny veg til Malm – til sammen 13,3 kilometer. Vi bygger ei ny bru over Beitstadfjorden, som blir i underkant av 600 meter lang. I tillegg kommer generelle utbedringstiltak, blant annet forbi Jådåren, i Kvarvingdalen og i Sprova. Vegen blir bredere, med en bredde fra 7,5 til 10 meter. Denne delen av prosjektet er kostnadsberegnet til 1,5 milliard kroner.

 DelprosjektStatus
1.

Østvik - Sprova - Malm

 Reg. plan vedtatt
2.

Dyrstad - Østvik

 Planarbeid  midlertidig stoppet høst 2014

Norddelen av prosjektet: Består av 21 delprosjekter. Denne delen av prosjektet er kostnadsberegnet til 575 millioner kroner. Her kommer de i prioritert rekkefølge:

 DelprosjektStatus
1.

Bangsundsvingene

 Ferdig bygd (juni. 2015)
2.

Punkt- og strekningsvise tiltak (3/4)

 
3.

Årgård bru med veg

 Bygging
4.

Gang og sykkelvei Fallet–Berrekorsen

 Planlegging stoppet høst 2014 
5.

Gang og sykkelvei Sævik–Spillumshøgda

 Ferdig bygd (juni 2015)
6.

Middagsskaret

 
7.

Olsengbrua

 Planlegging stoppet høst 2014
8.

Bangsund sentrum, sikring gangfelt og miljøtiltak

 
9.

Gryta tunnel inkludert fjellrensk Ansgarsodden

 
10.

Kurveutretting Grøtmo–Hanemo –Elden

 Planlegging stoppet høst 2014
11.

Gang og sykkelveg/samleveg Elda til Korsen inkludert avkjørselssanering

 Planlegging stoppet høst 2014
12.

Gang og sykkelveg/samleveg Hølbekken–Åsvegen

 Planlegging stoppet høst 2014
13.

Utretting svinger nord og sør for Namdalseid sentrum

 Planlegging stoppet høst 2014
14.

Undergang Namdalseid sentrum

 Planlegging stoppet høst 2014
15.

Gang og sykkelveg Korsen–Hølbekken

 Planlegging stoppet høst 2014
16.

Utretting av kurve ved Langenget («Evensvingen») 

 
17.

Kurveutrettinger Gryta–Olsbekken inkludert lavbrekk

 
18.

Utretting av motkurver sør for Osenkrysset

 
19.

Dølbekken kurveutretting

 
20.

Kurveutretting Tørring- Skeismoen

 
21.

Punkt- og strekningsvise tiltak (1/4)