Oktober 2013: Steinmasser fra tunnelbygging i Bangsund kjøres til Sævik, som motfyllinger til gang- og sykkelvegen som skal bygges der.
April 2013: Skogrydding utført.
Desember 2014: Gang- og sykkelveg ferdig med grusdekke
Juni 2015: Åpning av gang- og sykkelveg