Reguleringsplan for E16–Fv. 290 Hønefoss–Sykehuset til offentlig ettersyn, frist 3. august 2020.