NB! På grunn av forvaltningsreforma (1.1.2010) vart riksveg 555 til fylkesveg 555.