NB! På grunn av forvaltningsreforma (1.1.2010) vart riksveg 561 til fylkesveg 561.