Fylkesveg 817 gjennom Stamsund er smal og uoversiktelig med dårlig vertikal- og horisontalkurvatur. Vegen har flere uoversiktelige avkjørsler med dårlige siktforhold, og forholdene for myke trafikanter er vanskelige.

Det jobbes med mindre reguleringsendringer på noen mindre områder og det jobbes med prosjektering av en eller annen form for bruløsning.