Ferge-Melbu-FiskebølFerge-Melbu-Fiskebøl

Konseptvalgutredning (KVU) er en overordnet utredning, som skal vurdere ulike alternativer hvordan Lofoten og Vesterålen kan knyttes tettere sammen..

Prosjektet omfatter i utgangspunktet fylkesvegsamband, men hele transportsystemet skal ses i sammenheng. Koblingene mellom samferdsel og regionale funksjoner og utvikling er også en del av utredningen.

Parallelt med arbeidet med Hadselfjordutredningen, utreder Avinor framtidig lufthavnstruktur i Hålogalandsregionen, og ventes å legge fram sin utredning ved årsskiftet 2019/2020. Statens vegvesen avventer derfor sluttføring av utredningen med anbefalinger.