Transportløsning for Lofoten, Vesterålen og Ofoten - Avinor og Statens vegvesen - januar 2020

Menon-rapport om Andre samfunnsmessige virkninger for KVU Hadselfjorden juni 2018 (endelig rapport)  

Presentasjon politisk referansegruppemøte Svolvær 13. februar 2018

Foreløpig delrapport om næringsliv og sysselsetting fra Menon 9. februar 2018  

Notat om verdiskaping i private bedrifter i Lofoten og Vesterålen fra Kunnskapsparken, oktober 2017

Presentasjon Referansegruppemøte 7. desember 2017

Presentasjon på politisk samrådingsmøte 31. august 2017

Sykkelundersøkelse for Lofoten og Vesterålen mai 2017

Rapport fra ideverksted 25. oktober 2016

Samfunnsmål og mandat fra Samferdselsdepartementet 24. oktober 2016

Utfordringsnotat fra Statens vegvesen oktober 2016

Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet 12. februar 2016