Kryssing av Gandsfjorden har vore eit tema i Sandnes kommune i mange år. Konsekvensutgreiinga for "rv. 44 Gandsfjordkryssinga" vart vedtatt i bystyret i Sandnes 27.april 2004. Politikarane konkluderte då mellom anna med at det skulle byggast bru i staden for tunnel.