Arkitektfirmaet Aas Jakobsen As har foreslått fem ulike løysingar på korleis brua over Gandsfjorden kan sjå ut / byggast.

Kulturhovudstad 2008
På Sandes kommune sine heimesider på internett står det at: ”Gandsfjordkryssingen vil være ett nytt kjennemerke ved Sandnes og regionen, et stort byggverk og trekk i landskapet.