I veke 46 vart det sendt ut eit orienteringsbrev om dette til administrasjon og politisk referansegruppe i Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune.