I samband med arbeidet med kommunedelplan for rv. 44 Gandsfjord bru, inviterte Statens vegvesen til det andre opne møtet om planarbeidet, torsdag 19. januar 2006 i bystyresalen i Sandnes rådhus kl. 18.00.