Under planlegginga av Gandsfjord bru i vår kom det fram at ein slik analyse var heil naudsynt før detaljplanlegginga av Gandsfjordkryssinga kunne fortsette. Statens vegvesen samarbeidar tett med Rogaland Fylkeskommune og Sandnes kommune, som saman har blitt einige om eit nytt grunnlag for trafikkvurderingar som vegvesenet nå jobbar vidare med. Etter planen skal dette arbeidet avsluttast i løpet av november.