Stortingsrepresentant for Høgre, Arve Kambe sendte skriftlig spørsmål til samferdsleministeren om ho ville bidra til at Vegvesenet samarbeider med Sandnes kommune og fylket slik at planen kan bli lagt ut til offentlig ettersyn. Her kan du lese Kleppa sitt svar. Sandnes kommune behandla planen i kommuneplankomiteen 12.april. Formannskapet skal endeleg vedta om planen skal leggast ut på høyring.

Referat frå kommuneplankommiteen 12. april